Onze kernwaarden

Integriteit

Enthousiasme

Betrokkenheid

Gestuwd door een ervaring van meer dan 20 jaar in alle geledingen van de automobieldistributie, blijven we elke dag werken aan ons doel om de beste partner te zijn. Met deze doelbewust gekozen kwaliteitsvisie leggen we de lat voor onszelf zeer hoog.

Naast een diepgaande sectorkennis en professionele didactiek, stellen we ook hoge eisen aan de persoonlijke kwaliteiten van onze mensen. Het is deze combinatie van kennis, vaardigheden en attitude waarmee we ons onderscheiden.

De cultuur en filosofie van Gear zit vervat in onze 3 kernwaarden.

Integriteit

In onze relaties met verschillende merken, invoerders en verdelers, is betrouwbaarheid, gebaseerd op inleving, cruciaal. We verplaatsen ons permanent in de cultuur en specificiteit van de opdrachtgever. Met Gear kiest men voor een integere partner die zich ertoe verbindt:

  • de unieke waarden van elk bedrijf, merk en individu te respecteren;
  • volledige confidentialiteit en discretie te garanderen;
  • objectief, onbevooroordeeld  en transparant te handelen en te communiceren.

Enthousiasme

Na ruim twee decennia met soms woelige periodes in de sector blijft onze gedrevenheid ongeschonden. We blijven ons voor elke interventie opladen, ongeacht omvang of doelgroep. Gear heeft een aparte dynamische  stijl  die mensen in beweging brengt. Onze klanten kunnen daarbij rekenen op:

  • een positieve ingesteldheid en unieke drive waarmee we het beste halen uit mensen;
  • onze permanente motivatie om tot het uiterste te gaan in elk project;
  • een energieke en daadkrachtige aanpak gericht op een duurzame relatie.

Betrokkenheid

Partnership is het fundament waarop Gear elk project opbouwt. We maken van uw doelen de onze en nemen daarbij geen genoegen met halve resultaten. Het hele team engageert zich onvoorwaardelijk om:

  • de flexibiliteit op te brengen die nodig is om telkens opnieuw maatwerk te leveren;
  • elk project gezond kritisch en nauwgezet voor te bereiden en de resultaten op te volgen;
  • extra inspanningen te leveren en snel op de bal te spelen als de situatie dat vereist.