Werkplaats

Leiden en beheren van een werkplaats of carrosserie

 • De operationele service-indicatoren en hun invloed op de andere afdelingen en de eindresultaten
 • Analyse en bijsturing van het werkplaatsproces (van aanname tot facturatie)
 • Werkverdeling en organisatie van de werkplaats
 • Professioneel beheer van werkplekken en uitrusting
 • Leiden van individuen en teams, conflicthantering, feedbackgesprekken en coaching

Werkplaatsreceptie - klantenraadgever

 • Rol en verantwoordelijkheden op basis van de service-indicatoren en processen
 • Klantgericht denken en handelen op basis van een krachtig teamwerk
 • De aanname en correcte planning van het werk op basis van een goed persoonlijk tijdsbeheer
 • Telefonische communicatie en verbale diagnosetechnieken
 • Tussentijdse opvolging en basis verkoop technieken op basis van assertiviteit en daadkracht
 • De aanname van het voertuig en finaliseren van de werkopdracht
 • De teruggave van het voertuig en verkoop van de factuur en adviesvaardigheden
 • Het opvangen van bezwaren en klachten op basis van een goede kennis van het consumentenrecht

Actieve verkoop van de service

 • Belang van de actieve verkoop van de service voor het bedrijf
 • Focusindicatoren: service retention, servicereturnindex en werkplaatsrendement
 • Verkoopkansen grijpen in dagelijkse klantencontacten en de kracht van een effectieve vraagstelling
 • Effectief beargumenteren van het eigen serviceaanbod
 • Interactieve receptie en upselling
 • Follow-up en herlancering van het servicepotentieel
 • Actief verkopen van onderhoudscontracten

Klachtenbehandeling in de werkplaats

 • De klacht als een kans voor de onderneming
 • De meest gemaakte fouten bij klachtensituaties
 • De eerste reactie op mondelinge en schriftelijke klachten
 • Analyse van de klacht en interne communicatie
 • Beginselen van de rechten van de consument
 • Het formuleren van een voorstel aan de klant en het brengen van slecht nieuws
 • Basisregels voor een zakelijk correcte schriftelijke reactie