Retail management

Automotive Retail General Management

 • SWOT-analyse met extra aandacht voor externe evoluties en hun gevolgen voor de retailbusiness.
 • Dealervisie en -strategieën als platform voor de doelstellingen, de beleidsplannen en het budget.
 • Organisatie van mensen en middelen, informatiestromen en beleidslijnen binnen het dealerbedrijf.
 • Basisprincipes en -vormen bij organisatiestructuren en de vertaling naar de dealerwereld.
 • Van afdelings- naar procesgeoriënteerde structuren en de gevolgen voor de medewerk(st)ers.
 • Human Resources prioriteiten en plaats binnen de dealeromgeving en hoe dit te implementeren.
 • Het stroomlijnen van rekrutering, introductie, functionering, evaluatie, ontwikkeling en ontslag.

Automotive Retail Sales Management

 • De marktpositie, de salesindicatoren en de verkoop-, aflever- en relatiebeheerprocessen.
 • Vastleggen van genuanceerde verkoopdoelstellingen, een sales- en marketingplan en opvolging.
 • Organisatie van een verkoopafdeling, de functies en taakverdelingen en communicatielijnen.
 • Commercieel leiderschap, het geven van feedback en commerciële coaching in de praktijk.

Automotive Retail Aftersales Management

 • De aftersalesindicatoren en hun impact of het totale bedrijfsresultaat.
 • Organisatie en kwaliteitsbewaking van werkplaats en onderdelen op logistiek en menselijk vlak.
 • De klantentevredenheid als basis voor procesbeheersing.
 • Effectief leiden van individuen en teams, conflictmanagement, het geven van feedback en coaching.

Automotive Retail Financial Management

 • De 3 financieel-economische capaciteiten vertaald naar de dealercontext.
 • De financieel-economische indicatoren en kengetallen, hun betekenis en impact op de totale business.
 • De link met de markt en de werkprocessen achter deze indicatoren en kengetallen.
 • Opmaken en implementeren van een budget en een Balanced Score Card.