Onderdelen

Leiden en beheren van de afdeling onderdelen

 • De operationele partsindicatoren, hun invloed op de andere afdelingen en de eindresultaten
 • Analyse en bijsturing van het partswerkproces (bestelling, receptie goederen, stockage, uitgifte werkplaats en balie, facturatie en opvolging)
 • Algemeen stockbeheer en basisprincipes bij het beheer van de bestellingen
 • Locatie- en assortimentsbeheer
 • Onderhandelingstechnieken voor in- en verkoop
 • Debiteurenopvolging          
 • Leiden van individuen en teams, feedbackgesprekken en coaching

Algemene onderdelenlogistiek

 • Dynamisch locatiebeheer als basis van een efficiënte afdeling
 • Inventarisatieroutines of permanent zicht houden op uw reële stockpositie
 • Wettelijke bepalingen bij het stockeren van onderdelen, componenten en vloeistoffen
 • De verschillende opbergsystemen en hun voor- en nadelen
 • Goed beheer van de verschillende werkplekken in de afdeling (administratie, uitgifte werkplaats, uitgifte klant, receptie goederen, opslag, verzending)

Actieve verkoop van onderdelen

 • Belang en betekenis van actieve verkoop van onderdelen
 • Verkoopkanalen en klantendoelgroepen
 • Acquisitie van en verkopen aan professionele klanten
 • Professionele promotie van originele onderdelen en accessoires
 • Commercieel omgaan met vragen van klanten aan de telefoon
 • Effectief argumenteren m.b.t. originele onderdelen vs. concurrenten
 • Weerleggen van  prijsbezwaren en onderdelenverkoop aan de balie: cross selling
 • Onderhandelings- en afsluittechnieken

Verkoop accessoires

 • Commercieel en strategisch belang van  accessoires
 • De nodige interne organisatie en samenwerking met de andere afdelingen
 • Kansen herkennen en commercieel inspelen op vrijblijvende vragen van klanten
 • Gerichte analyse van de klantenbehoeften
 • Argumenten van het origineel accessoire-aanbod versus speciaalzaken
 • Presentatie- en demonstratietechnieken
 • Weerleggen van prijsbezwaren en afsluiting