Menselijk kapitaal

 

Uw competentieniveau

Het enige voordeel van een krappe arbeidsmarkt is dat niet iedereen over goede mensen kan beschikken.

We meten de competenties van uw medewerk(st)er(s) met opdrachten en interviews zodat u hun niveau en ontwikkelmogelijkheden kent.  Zie Opleiding voor ons aanbod trainingen. We installeren met u effectieve werkroutines en instrumenten voor het aantrekken, introduceren, evalueren en ontwikkelen van medewerk(st)ers en ondersteunen  u bij het screenen van kandidaten, het coachen van managers rond functioneringsgesprekken en het bepalen van beloningsstructuren.

 

Uw teamwerking

Het is cruciaal dat de afdelingen en de mensen binnen die afdelingen uitstekend samenwerken en altijd handelen vanuit het collectieve belang.

We analyseren met een enquête en interviews de teamgeest in uw bedrijf. U krijgt van ons een rapport met de scores op de teamcriteria dat wordt aangevuld met adviezen om de situatie (verder) te verbeteren. D.m.v. een aantal werksessies in uw bedrijf, stellen we deze knelpunten bespreekbaar met het team en genereren we oplossingen die we vergrendelen in duidelijke afspraken en een helder plan.

 

Uw medewerkerstevredenheid

Uw klantentevredenheid kan nooit veel beter zijn dan uw medewerkerstevredenheid.

We analyseren met een anonieme enquête en interviews de tevredenheid van uw medewerk(st)ersWe bespreken met u ons gedetailleerde rapport met de huidige score op de verschillende tevredenheidscriteria. Middels een groepssessie met (een selectie van) het personeel diepen we bepaalde aspecten verder uit.  Het rapport wordt aangevuld met adviezen om de situatie (verder) te verbeteren.