Interne organisatie & structuur

 

Uw organisatiestructuur

Organisatiestructuren die organisch meegroeien met het bedrijf zijn niet altijd efficiënt.

Wij brengen voor u de sterktes en zwaktes van uw huidige organisatiestructuur in kaart met het oog op de huidige en toekomstige uitdagingen. We ontwikkelen een aangepast organogram dat rekening houdt met uw huidige situatie en uw zakelijke ambities. Elementen die daarbij worden meegenomen zijn centralisatie/decentralisatie, snelle beleidslijnen en een grote homogeniteit met respect voor de lokale cultuur. 

Uw werkprocessen

Ook als alles goed gaat, is het verstandig om de huidige werkwijze kritisch in vraag te stellen.

We analyseren één of meerdere werkprocessen d.m.v. mystery calls en bezoeken, observatie en studie, en klantenbevragingenOp basis van deze  analyse ontwikkelen wij samen met de betrokken managers een actieplan om de werkprocessen te (her)optimaliseren en begeleiden wij hen ook bij de implementatie.  

Uw taakverdeling

De functies evenals de mensen die ze uitvoeren moeten de organisatie volgen, niet andersom.

Wij kijken naar alle sleutelfuncties in uw bedrijf en de omschrijvingen die u daaraan heeft gegeven. Op basis van de organisatiestructuur die u wenst, hertekenen we die functies en werken ze in detail uit. Dit omvat voor elke gekozen functie een precieze omschrijving van rol, verantwoordelijkheden, meetpunten, bevoegdheden, taken en kerncompetenties. We helpen bij het intern installeren van deze functies.