Financieel - Economisch

 

Uw Balanced Score Card

De complexiteit van een dealerbedrijf kan men tijdig en correct bijsturen als men beschikt over een overzichtelijk en betrouwbaar dashboard.

We toetsen uw huidige rapportage van cijfers en indicatoren rekening houdend met uw bestaande systemen en procedures. Samen definiëren en normeren we alle sleutelindicatoren op financieel, operationeel, commercieel en menselijk vlak. We integreren de informatiestroom binnen de bestaande communicatielijnen. Het resultaat is een maandelijkse rapportage op maat die toelaat om alle activiteiten beter op te volgen. 

Uw rendement

Winst en verlies liggen in dealerbedrijven dicht bij elkaar omdat vallen of staan vaak afhangt van minieme verschuivingen of aanpassingen.

Door een diepgaande analyse van uw cijfers benoemen we uw belangrijkste winst- en verliesposten. Vanuit onze ruime ervaring geven we duidelijk aan wat gemiddeld, abnormaal en uitzonderlijk is. We stellen samen met u en uw managers een concreet plan op voor winstmaximalisatie voor uw drie kernactiviteiten (verkoop, werkplaats en onderdelen) met focus op de korting- en margepolitiek, de operationele kosten en de werkefficiëntie. 

Uw budget

Het budget is het cijfermatige sluitstuk van uw Businessplan en is tevens een belangrijk opvolginstrument.

We analyseren uw huidige omzet- en kostenbudgettering op vast, variabel, direct en indirect niveau. We budgetteren alle operationele opbrengsten en kosten met het oog op de doelstellingen voor het volgende boekjaar. We ontwikkelen samen met u een opvolginstrument, maken duidelijke werkafspraken met de boekhouding en helpen u dit te communiceren aan wie rechtstreeks invloed heeft op deze opbrengsten en kosten.