Algemeen beleid

 

Uw strategie

Bedrijfsplannen renderen beter in een langetermijnvisie  die gericht is op de externe veranderingen.

We analyseren met u en uw team uw lokale situatie en omgeving en definiëren samen een heldere visie, missie, bedrijfswaarden en strategieën voor het bedrijf. Tijdens deze interventies brengen we de managers tot een sterke gemeenschappelijke kijk op de toekomst en een betere structurele samenwerking

 

Uw managementteam

Uw managers zullen uw visie en plannen moeten waarmaken op de werkvloer.

We bepalen met u, op basis van bestaand materiaal, de precieze opdracht van uw managers en de competenties hierbij nodig. Met interviews, schriftelijke en mondelinge opdrachten toetsen we deze competenties bij uw managers. Het rapport geeft een duidelijk beeld van hun huidige niveau met daaraan gekoppelde ontwikkeladviezenZie ons aanbod Managementopleiding voor de mogelijkheden om uw managers te trainen en te coachen.

 

Uw Businessplanning

De functies, evenals de mensen die ze uitvoeren, moeten de organisatie volgen, niet andersom.

Met studies en interviews analyseren we hoe uw huidige businessplanning loopt en hoe kwalitatief het resultaat daarvan is. Daarbij houden we een goede balans tussen wat nodig en wat mogelijk is. We begeleiden uw managementteam doorheen het volledige businessplanproces met optimaal gebruik van het bestaande materiaal.