Welkom bij Gear

Sinds haar oprichting in 1992 werkt Gear uitsluitend voor de automotive retailsector. We kunnen niet beweren dat we een absoluut inzicht hebben in dealerbedrijven van personen- en bedrijfswagens. Wat we wel hebben is een zeer duidelijke visie op de manier waarop dealers organisatorisch en commercieel zouden moeten evolueren om de huidige en komende uitdagingen aan te kunnen. Onze blijvende fascinatie voor deze complexe business en het steeds ontdekken en op zoek gaan naar nieuwe aspecten, zorgen ervoor dat deze visie permanent blijft evolueren.

In die 20 jaar hebben we duizenden dealer- en importeursmedewerk(st)ers op alle niveaus opgeleid en gecoacht. We werken ook continu samen met dealers om lokale uitdagingen gezamelijk op te pakken. Met de meesten van onze klanten werken we al meer dan 10 jaar samen, met sommigen zelfs van bij ons ontstaan.

Bij al deze interventies dragen we onze 3 bedrijfswaarden permanent uit:

Integriteit

Betrokkenheid

Enthousiasme

Samenwerken met Gear staat voor:

  • echt partnership gebaseerd op directe communicatie – geen bezigheidstherapie;
  • maatwerk door een open geest en goede voorbereiding  – elk verhaal is toch weer anders;
  • een procesmatige aanpak met heldere afspraken – duidelijkheid voor alles. 

Ons aanbod is opgesplitst in Advies (interventies bij de dealer zelf) en Opleiding (centraal of bij de dealer). Dit geeft een idee van onze mogelijkheden, al adviseren we contact met ons op te nemen voor meer specifieke informatie. Automotive retail is immers meer en meer een globaal gegeven en laat zich niet eenvoudig opsplitsen volgens thema.